Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka 2015 na Přibyslavsku

Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích

v sobotu   10. 1. 2015 od 14 hodin. Sraz koledníků - dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 11. 1. odpoledne.

 

Cenná pomoc dobrovolníků

 

Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty všechny přibyslavské ulice. Věřím, že na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci.

Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci - vedoucí skupinek předem nahlásili na níže uvedený kontakt. Pro malé a nejmenší koledníčky je koledování, často v mrazivém počasí, úctyhodný výkon. Neděle je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky. Minulá sbírka se díky hojné účasti dobrovolníků stihla za sobotu.

 

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno celkem 32 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, Modlíkov a Žižkovo Pole.

 

Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Záměry Tříkrálové sbírky na rok 2015 Oblastní charity Havlíčkův Brod

 

  • Pomoc do Indie. Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku.
  • Pomoc rodinám v sociální tísni. Vybudování místa pro třídění, skladování, opravu darovaného šatstva, vybavení domácnosti i nábytku. Zaměstnání pro muže i ženy, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o děti.
  • Ostatní charitní služby poskytované v působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod. Dokrytí nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.

 

Je radost spolupracovat s lidmi, kteří již po mnoho let s organizací naší sbírky na Přibyslavsku nezištně pomáhají. Zároveň je velmi povzbuzující vidět nové tváře dětí i dospělých, kteří přicházejí na pomoc oslovit dárce, aby podle svých možností do sbírky přispěli. Tradice tříkrálové koledy spojená s dobročinnou akcí nám nabízí možnost pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

     

ODKAZY

http://www.trikralovasbirka.cz

http://hb.charita.cz

https://pribyslavsko.estranky.cz

 

Další informace vám rád sdělím                                                                                             Michael Omes

(tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz)